Lokaal werk

N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen wilt samen met u gaan voor: Veilig thuis in een welvarend Baarle-Hertog en Zondereigen.

Daarom prestenteren wij:

Onze prioriteiten voor Baarle-Hertog

Infratructuur:

 1. Volksraadpleging over Cultureel centrum:  nieuwbouw of verbouwen?
 2. Ondersteuning van de renovatie/nieuwbouw van de school in Zondereigen
 3. Herinrichting van de volledige dorpskern herbekijken na voltooiing van de rondweg

Mobiliteit:

 1. Voltooien van de rondweg volgens plan met respect voor de belanghebbenden
 2. Veilige zebrapaden ondere andere bij haltes van openbaar vervoer
 3. Grondige renovatie van de stoepen waar nodig
 4. Geen éénrichtingsverkeer tijdens vuurwerkverkoop maar handhaving van bestaande regels

Vrije tijd:

 1. Inventarisatie en creatie van extra speelpleintjes
 2. Stimuleren van het toerisme door de verschillen tussen Hertog en Nassau nog meer in de verf te zetten.
 3. Ondersteunen van lokale culturele projecten en de bibliotheek die een meerwaarde voor de gemeenschap vormen

Veiligheid:

 1. Opslag van vuurwerk moet verdwijnen uit het dorpscentrum
 2. Uitbouwen van een buurtinformatienetwerk
 3. Vrachtverkeer zo veel mogelijk uit het centrum weren
 4. Samenwerking brandweer evalueren en bijsturen waar nodig

Bestuur:

 1. Betere samenwerking met Baarle Nassau op basis van gelijkwaardigheid en respect
 2. Bestuur ten dienste van de gemeenschap
 3. Mogelijkheid tot inspraak van de burger
 4. Duidelijke informatieverstrekking die voor iedereen toegankelijk is