Ruimtelijke ordening

Nieuws over dit onderwerp

Straatverlichting uit

Ook de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau verwachten het komend jaar een hogere energierekening. Daarom gaan de gemeenten vanaf januari 2023 maatregelen nemen om energiekosten te besparen. De …

Grootste woningbouwproject ooit in Baarle

Tijdens de gemeenteraad van april 2021 werd het uitschrijven van de Publiek Private Samenwerking (PPS) goedgekeurd.  Dit is het startschot voor het grootste bouwproject in Baarle ooit. In totaal gaat …