485.307 euro extra investeringsbudget voor Baarle-Hertog dankzij Vlaams regeerakkoord!

Op 3 oktober 2019, over deze onderwerpen: Baarle-Hertog, Financiën, Zondereigen

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Baarle-Hertog betekent dat concreet 485.307 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dit betekent voor Baarle-Hertog 170.392 euro voor de pensioenen en 314.915 euro voor de open ruimte. Dat vernamen onze N-VA-schepen Philip Loots en Erik van der Vloet van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-President Jan Jambon.

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt N-VA-schepen Erik van der Vloet.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen wil samen met onze coalitiepartner bekijken waar we de Vlaamse financiering willen in investeren. Zelf dachten wij aan meer speelpleintjes en meer groen in de straten van Baarle-Hertog”, vult Philip Loots aan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is