Aanpakken van infrastructuur dringt zich op

Op 10 september 2018, over deze onderwerpen: Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Cultuur, Financiën, Mobiliteit, Openbare werken, Ruimtelijke ordening, Verkiezingen 2018, Zondereigen

Onze prioriteit voor Baarle-Hertog & Zondereigen: Infrastructuur

 

N-VA Baarle-Hertog en Zondereigen wil ook de kracht van verandering doorvoeren in de ‘dorpsstraat’, alleen zo kunnen we komen tot

Veilig thuis in een welvarend Baarle-Hertog & Zondereigen

Ook op het vlak van Infrastructuur is er nog heel wat werk aan de winkel in Baarle-Hertog & Zondereigen. Zo moeten er verschillende verkeerssituaties veiliger gemaakt worden, stoepen heraangelegd. Ook staan er enkele heikele en moeilijke beslissingen op de agenda zoals het Cultureel Centrum, de school in Zondereigen en de eventuele herinrichting van het dorpscentrum. Deze punten zien wij niet als problemen maar als uitdagingen die wij als N-VA niet uit de weg gaan maar samen met en voor de inwoners tot een goed einde willen brengen.

 

Na het nemen van de principebeslissing waarbij de optie om het huidige cultureel centrum af te breken en er een nieuwbouw op een andere locatie wordt overwogen, heeft N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen gemerkt dat dit hevig emotionele reacties te weeg heeft gebracht en hier heel wat discussie is over ontstaan. Daarom zijn wij van mening dat de bevolking van Baarle-Hertog & Zondereigen bevraagd dient te worden in een gemeentelijke volksraadpleging voor er onomkeerbare beslissingen genomen worden. Ook willen wij hierin onze Nederlands buren uit Baarle-Nassau overtuigen om deze raadpleging samen met onze gemeente te organiseren.

 

Het schoolgebouw in Zondereigen is net zoals het gebouw van de school in centrum toe aan renovatie of nieuwbouw. Het initiatief is hier ondertussen door de inrichtende macht voor genomen. N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen juicht deze beslissing van de inrichtende macht alleen maar toe en wil hier zoveel als mogelijk een ondersteunende rol bieden als gemeentebestuur. De effectieve concrete beslissingen worden natuurlijk nog steeds genomen door de inrichtende macht aangezien dit niet om een gemeentelijke school gaat.

 

Na het afronden van de werkzaamheden aan de rondweg is het volgens N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen nodig om de volledige inrichting van het dorpscentrum in vraag te stellen. Tijdens de volgende legislatuur dient een complete ruimtelijke visie voor onze gemeente te worden geformuleerd waar wonen, natuur, landbouw, middenstand, cultuur en openbare dienstverlening harmonieus, geordend en veilig naast en met elkaar kunnen leven.

 

Daarom is een stem op N-VA Baarle-Hertog & Zondereigen een belangrijke stem. Wij willen een nieuwe frisse wind door dorpscentrum van Baarle-Hertog & Zondereigen laten waaien waardoor het weer gezellig en leefbaar wordt.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is